Galerija Stuarts, Novi Sad
petak, 29 mart 2019 14:11

Marina D'Antanino i Laurent Dessupoiu Da se ne zaboravi! 77 dana pod bombama