Galerija Stuarts, Novi Sad
ponedeljak, 10 jun 2019 09:08

G.R.Grataloup - Treptaji

Gratalu je rođen u Nantu 1935.godine. Nakon što je upisao Visoku umetničku školu u Kašanu (Ecole Normale Superieure de Cachani) 1960. godine, primaju ga i u Visoku Školu likovnih u,etnosti u Parizu (Ecole Nationale Superieure des Beaux-Arts de Paris. Kao laureatFrancuskog instituta od 1966.godine, boravi u madridskoj umetničkoj školi, u čuvenoj vili Kasa de Velaskez(Casa De Velasqez).

Kao dobitnik nagrade za za francusku umetničku stipendiju Prix de Rome,boravi u Vili Medići (Villa Medici), kojom upravlja Baltus.

Nakon povratka, otvara atelje u Parizu i Ševrezu, a od 70-ih godina izlaže svoja dela u Francuskoj i inostranstvu. Ovaj kompletan umetnik je izradio brojna monumentalna umetnička dela na otvorenom (mozaike, vitraže , tapiserije, keramiku).

Gratalu se svrstava u potomstvo slikara simbolista kojima se divi (Pivi de Šavan, Odilon Redon Pol Gogen, Munk, Klimt). Snažno je nadahnut pejzažima iz detinjstva – drvećem,planinama crnim od borova i okeanom kao simbolom večnosti. Slikar suzdržanog izraza, koji snove zauzdava preciznošću, Gratalu nas vodi od nestvarnog ka stvarnom, otkrivajući se kao vrstan kolorista, čije slike isprepletenog, uspinjućeg rukopisa odišu izuzetnom lakoćom. Bića koja na njima srećemo često se nazivaju duhovima , a simbolizovana su metalnim, zlatnim ili srebrnim detaljima.