Galerija Stuarts, Novi Sad
petak, 04 oktobar 2019 05:18

Bernard Ascal - Ram i ekser

Bernar Askal se oduvek uporedno bavio slikarstvom, muzikom i poezijom. Njegovo vizuelno stvaralaštvo, koje je kritičar Žoze Pjer podržao od samih početaka, bilo je u saglasju s ciljevima nadrealista i narativne figuracije, naročito u pogledu njihovog nastojanja da objedine političko i estetsko promišljanje. Od sredine 80-ih godina preispituje svoj slikarski izraz, unoseći u njega postupke bliske aleatornim. Njegova dela izlagana…
Strana 4 od 8