Galerija Stuarts, Novi Sad
Laurent Dessupoiu i Marina D'Antino su umetnici iz Francuske i Italije koji daju svoj pogled na dešavanja u Srbiji 1999. godine. Imajući spoljni pristup recentnoj istoriji Novog Sada, Srbije, Balkana, umetnici nude jednu imaginarnu istoriju o kojoj su slušali preko medija, kroz razgovore sa poznanicima i stanovnicima. Laurent Dessupoiu stvara ovu seriju radova u svom prepoznatljivom stilu, kombinujući slogane sa…
Strana 8 od 8